E-EĞİTİMLER

Tüm E-Eğitimlerimiz

Sermaye Piyasası Yatırım Araçları

Bu eğitimde sermaye piyasalarında işlem gören spot ve türev araçların genel özellikleri, alım-satım ve takas esasları ile fiyatlama esasları katılımcılara detaylı olarak anlatılmaktadır. Fiyata KDV dahildir. Video içeriğine erişim 3 gün ile sınırlıdır.

İÇERİK:

Başlıca Yatırım Araçları, Yatırım Araçlarının Menkul Kıymet Niteliği, Borsada Alım-Satım, Pay Senedi ve Özellikler, Borçlanma Araçları ve Özellikleri, Türev Ürünler ve Özellikleri, Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Forward Sözleşmeler, Opsiyon Sözleşmeleri

Eğitim Kayıt Tarihi : 21 Kasım 2017
Etkinlik : Sermaye Piyasaları ve Borsa Uzmanlığı Sertifika Programı 
Eğitmen : Dr. Gökhan UGAN
Bölüm : 1/1
Süre : 3:05:57
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar   

 
1.180,00 TL

Pay Piyasalarına Giriş ve Makroekonomik Göstergeler

Bu eğitimde pay piyasalarının genel işlem özellikleri, pay senedi fiyatlarını etkileyen faktörler, piyasalarda fiyat oluşumu, ödemeler dengesi istatistikleri, kredi/risk derecelendirmesi, takip edilmesi gereken temel ekonomik göstergeler katılımcılara detaylı olarak anlatılmaktadır. Fiyata KDV dahildir. Video içeriğine erişim 3 gün ile sınırlıdır.

İÇERİK:

Pay ve Pay Sahibinin Hakları, Pay Piyasası, Borsada Nasıl İşlem Yapılır, Kamuyu Aydınlatma, Pay Fiyatı Neye Göre Belirlenir, Borsada Fiyat Oluşumu, Temel Makroekonomik Göstergeler, Ödemlr Dengesi, İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı, Tüketici Güven Endeksi, PMI Endeksleri, Ülke Kredi Notu, Ülke Kredi Riski (CDS), Korku Endeksi (VIX)

Eğitim Kayıt Tarihi : 15 Şubat 2021
Etkinlik : 0'dan 100'e Borsa
Eğitmen : Dr. Gökhan UGAN
Bölüm : 1/1
Süre : 3:23:47
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar   

 
1.180,00 TL

Mali Analiz Teknikleri

Bu eğitimde bilanço kalemleri ve yorumlanması, gelir tablosu kalemleri ve yorumlanması, yatay ve dikey bilanço analizi ve oransal analiz konuları katılımcılara detaylı olarak anlatılmaktadır. Fiyata KDV dahildir. Video içeriğine erişim 3 gün ile sınırlıdır.

İÇERİK:

Temel Finansal Tablolar, Bilançonun Unsurları, Bilançonun Temel Bölümleri, Bilançonun Temel Varlık Kalemleri, Bilançonun Temel Borç Kalemleri, Gelir Tablosunun Temel Kalemleri, Nakit Akış Tablosunun Temel Kalemleri, Yatay (Karşılaştırmalı) Analiz, Eğilim Yüzdeleri (Trend) Analizi, Dikey (Yüzdesel) Analiz, Oran (Rasyo) Analizi, Likidite Oranları, Kaldıraç Oranları, Mali Yapı Oranları, Faaliyet Oranları, Kârlılık Oranları, Büyüme Oranları, Piyasa Değeri Oranları

Eğitim Kayıt Tarihi : 16 Şubat 2021
Etkinlik : 0'dan 100'e Borsa
Eğitmen : Dr. Gökhan UGAN
Bölüm : 1/1
Süre : 3:25:43
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar   

 
1.180,00 TL

Teknik Analiz

Bu eğitimde trend analizi, destek ve direnç noktalarının tespit edilmesi, temel teknik indikatörler, temel teknik formasyonlar katılımcılara detaylı olarak anlatılmaktadır. Fiyata KDV dahildir. Video içeriğine erişim 3 gün ile sınırlıdır.

İÇERİK:

Grafik Nedir, Fiyat Barı Nedir, Mum/Çizgi/Bar Grafik, Destek ve Direnç Noktaları, Rol Değişimi, Pull Back, Trendler, Yükseliş ve Düşüş Trendlerinin Çizimi, İşlem Hacmi/Fiyat İlişkisi, İndikatör ve Osilatör, Momentum İndikatörleri, Hacim İndikatörleri, Trend İndikatörleri, Volatilite İndikatörleri

Eğitim Kayıt Tarihi : 23 Aralık 2020
Etkinlik : 0'dan 100'e Borsa
Eğitmen : Serdar ULUCA
Bölüm : 1/1
Süre : 3:20:25
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar     

 
1.180,00 TL

Tüm Yönleriyle Halka Arz

Bu eğitimde borsada halka arz sürecinin nasıl işlediği ve bu sürecin şirket ortakları ile yatırımcılara sağladığı faydaları Işık Plastik halka arzı örneği eşliğinde katılımcılara detaylı olarak anlatılmaktadır. Fiyata KDV dahildir. Video içeriğine erişim 3 gün ile sınırlıdır.

İÇERİK:

Halka Arzın Kısa Tarihçesi, Şirketlerin Halka Açılma Gerekçeleri, Halka Arz Sürecinin İşleyişi, Halka Açılmanın Avantaj ve Dezavantajları, Halka Açılma Sonucunda Elde Edilecek Menfaatler, Halka Açılmanın Getirdiği Sorumluluklar ve Maliyet, Halka Açılmanın Yatırımcılara Sağladığı Avantajlar, Mevzuata Uyum, Kurumsal Yönetim, İzahname Nedir, Nasıl Yorumlanır?, Fon Kullanım Raporu Nedir, Nasıl Yorumlanır?, Halka Arz Yöntemleri Nelerdir? Hangi Yöntem Yatırımcı Açısından Daha İyidir?, Halka Arzda Dağıtım Yöntemleri Nelerdir? Hangi Yöntem Yatırımcı Açısından Daha İyidir?, Halka Arzın Borsa Performansına Olan Etkisi, Işık Plastik İzahname ve Fon Kullanım Raporu'nun Analiz Edilmesi

Eğitim Kayıt Tarihi : 23 Ocak 2021
Etkinlik : INFORCE Webinarları
Eğitmen : Prof. Dr. Celali YILMAZ
Bölüm : 1/1
Süre : 3:10:43
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar   

 
1.180,00 TL

Halka Açık Şirketlerde Sermaye Artırımları

Bu eğitimde borsada işlem gören halka açık şirketlerin sermaye artırımı ve kâr payı ödemeleri nasıl yaptığı ve bu eylemlerin hisse senedi performansına olan etkisi katılımcılara detaylı olarak anlatılmaktadır. Fiyata KDV dahildir. Video içeriğine erişim 3 gün ile sınırlıdır.

İÇERİK:

Şirketlerde Bedelli Sermaye Artırım Süreci, İzahnamenin Yorumlanması, Fon Kullanım Raporunun Yorumlanması, Rüçhan Haklarının Kullanılması veya Elden Çıkarılması, Bedelli Sermaye Artışı Sonrası Borsa Fiyatının Hesaplanması, Şirketlerde Bedelsiz Sermaye Artırım Süreci, Sermaye Artışına Konu Kaynaklar, Bedelsiz Sermaye Artışı Sonrası Borsa Fiyatının Hesaplanması, Şirketlerde Kâr Payı Ödeme Süreci, Kâr Payının Nakit veya Bedelsiz Hisse Şeklinde Dağıtılması, Kâr Payının Dağıtılması mı Daha İyi, Yoksa Dağıtılmaması mı?, Kâr Payı Ödenmesi Sonrası Borsa Fiyatının Hesaplanması, Sermaye Artırımlarının Hisse Senedi Fiyatına Olan Etkisinin Geçmiş Veriler Eşliğinde İncelenmesi

Eğitim Kayıt Tarihi : 10 Ocak 2021
Etkinlik : INFORCE Webinarları
Eğitmen : Dr. Gökhan UGAN
Bölüm : 1/1
Süre : 4:14:42
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar   

 
1.475,00 TL

Uluslararası Piyasalarda Alım-Satım

Bu eğitimde uluslararası piyasalarda işlem gören enstrümanlar ile bu enstrümanlar kullanılarak gerçekleştirilebilecek alım-satım stratejileri örnekler eşliğinde katılımcılara detaylı olarak aktarılmaktadır. Fiyata KDV dahildir. Video içeriğine erişim 3 gün ile sınırlıdır.

İÇERİK:

Yurt İçindeki Kurumlar, Yurt Dışındaki Kurumlar, Yurtdışında Hesap Açmak mı Daha İyi, Yurtiçinde Hesap Açmak mı?, Vergilendirme, Spot İşlemler ve ETF’ler, Vadeli İşlem Piyasaları, Opsiyon Piyasaları, Hisse Senetleri, Değerli Maden ve Metaller, Emtia, Diğer, Kurumsal Yatırımcılar, Bireysel Yatırımcılar, Hangi Dayanak Varlık Hangi Enstrümanla Alınıp Satılmalı?, Spekülatif İşlem İçin Hangi Enstrüman Daha Uygun?, Korunma (Hedge) İçin Hangi Enstrüman Daha Uygun?, Tesla’da Neler Oluyor?, ABD Seçim Sonuçları Piyasaları Nasıl Etkiledi?

Eğitim Kayıt Tarihi : 31 Ocak 2021
Etkinlik : INFORCE Webinarları
Eğitmen : Yasin DEMİR
Bölüm : 1/1
Süre : 3:30:39
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar   

 
1.180,00 TL

Portföy Sigortasına Giriş

Bu eğitimde portföy değerinin belirli bir seviyenin altına düşmesi engellenirken kazanmaya devam etmenin yöntemleri örnekler eşliğinde katılımcılara aktarılmaktadır. Fiyata KDV dahildir. Video içeriğine erişim 3 gün ile sınırlıdır.

İÇERİK:

Portföy Sigortasının Tanımı ve Kısa Tarihi, Portföy Sigortasında Kullanılan Enstrümanlar, Portföy Sigortasında Kullanılan Genel Kavramlar, Portföy Sigortasının Maliyeti, Zararı Durdur Stratejisi, Satın Al ve Tut Stratejisi, Satım Opsiyonu Tabanlı Strateji, Alım Opsiyonu Tabanlı Strateji, İkili Risk Yönetim Stratejisi, Sabit Oranlı Stratejiler, Geçmiş Veriler Kullanılarak Portföy Sigortalama Stratejilerinin Performansının Ölçülmesi

Eğitim Kayıt Tarihi : 7 Şubat 2021
Etkinlik : INFORCE Webinarları
Eğitmen : Dr. Gökhan UGAN
Bölüm : 1/1
Süre : 3:40:36
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar   

 
1.180,00 TL

Risk Yönetimi

Bu eğitimde risk ile getiri arasındaki ilişki, risk yönetiminde kullanılan araçlar, portföyün riskten korunması, portföy getirisinin garanti altına alınması katılımcılara detaylı olarak anlatılmaktadır. Fiyata KDV dahildir. Video içeriğine erişim 3 gün ile sınırlıdır.

İÇERİK:

Risk ile Getiri Arasındaki İlişki, Finansal Piyasalar, Riskten Neden Kaçıyoruz, Risk Yönetiminde Kullanılan Türev Araçlar, Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Opsiyon Sözleşmeleri, Piyasa Verilerinin Borsa Bülteninden Okunması, Portföyün Sigortalanması

Eğitim Kayıt Tarihi : 19 Şubat 2021
Etkinlik : 0'dan 100'e Borsa
Eğitmen : Dr. Gökhan UGAN
Bölüm : 1/1
Süre : 3:10:49
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar   

 
1.180,00 TL

Portföy Yönetimi

Bu eğitimde statik ve dinamik portföy yönetim teknikleri, portföy riskinin ölçülmesi, portföy kompozisyonunun değiştirilmesi, hisse senetlerinin mevsimselliği katılımcılara detaylı olarak anlatılmaktadır. Fiyata KDV dahildir. Video içeriğine erişim 3 gün ile sınırlıdır.

İÇERİK:

Portföy Yönetiminin Hedefi, Portföy Getirisi, Portföy Vadesi, Portföy Riski, Alım-Satım Sıklığının Belirlenmesi, Scalping, Day Trading, Swing Trading, Position Trading, Statik ve Dinamik Stratejiler, Momentum Stratejileri, Değer Bazlı Stratejiler, Korelasyon Stratejisi, Arbitraj Stratejisi, Portföy Sigortası Stratejisi, Volatilite/Trend Stratejileri, Varlık Dağılımının Planlanması, Mevsimselliğin Dikkate Alınması

Eğitim Kayıt Tarihi : 18 Şubat 2021
Etkinlik : 0'dan 100'e Borsa
Eğitmen : Dr. Gökhan UGAN
Bölüm : 1/1
Süre : 3:09:12
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar   

 
1.180,00 TL

Finansal Mühendislik

Bu eğitimde spot ve vadeli piyasada işlem gören araçlar kullanılarak arzu edilen risk ve getiri profillerinin yaratılması, arbitraj teknikleri ve sentetik ürünlerin oluşturulması konuları katılımcılara detaylı olarak anlatılmaktadır. Fiyata KDV dahildir. Video içeriğine erişim 3 gün ile sınırlıdır.

İÇERİK:

Finansal Mühendislik Nedir, Arbitraj Nedir, Sentetik Sözleşmeler, Döviz Arbitrajı, Endeks Arbitrajı, Alım-Satım Paritesiyle Oluşturulan Sentetik Ürünler, Sentetik Hisse Senedi, Sentetik Hazine Bonosu, Sentetik Vadeli İşlem Sözleşmesi, Sentetik Alım ve Satım Opsiyonu, Opsiyon Stratejileri, Alım/Satım Opsiyonu Borçlu/Alacaklı Dikey Yayılma Stratejileri, Pergel Stratejisi, Çanak Stratejisi, Kelebek Startejisi

Eğitim Kayıt Tarihi : 12 Aralık 2017
Etkinlik : Sermaye Piyasaları ve Borsa Uzmanlığı Sertifika Programı
Eğitmen : Dr. Gökhan UGAN
Bölüm : 1/1
Süre : 2:31:23
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar   

 
885,00 TL

Finansal İstatistik

Bu eğitimde bir yatırımcının finansal araçların fiyatlandırmasında, portföy yönetiminde ve risk yönetiminde ihtiyaç duyacağı temel istatistik bilgileri katılımcılara detaylı olarak anlatılmaktadır. Fiyata KDV dahildir. Video içeriğine erişim 3 gün ile sınırlıdır.

İÇERİK:

Finansal Verilerin Analizine Duyulan İhtiyaç, Finansal Zaman Serilerinin Elde Edilmesi, Olasılık Teorisi, Örnek Uzayı ve Olaylar, Koşullu Olasılık, Kombinasyon, Ortalamalar, Değişkenlik Ölçütleri, Olasılık Dağılımları, Binom Olasılık Dağılımı, Normal Dağılım, Regresyon Analizi, Değişkenler Arası İlişkinin Tespit Edilmesi, Kovaryans ve Korelasyon Katsayısı, Logaritma, Beklenen Değer, Bugünkü Değer, Gelecekteki Değer, Basit/Bileşik/Sürekli Faiz Hesabı

Eğitim Kayıt Tarihi : 24 Kasım 2017
Etkinlik : Sermaye Piyasaları ve Borsa Uzmanlığı Sertifika Programı
Eğitmen : Dr. Gökhan UGAN
Bölüm : 1/1
Süre : 2:59:38
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar   

 
885,00 TL

Sermaye Piyasası Araçlarının Vergileme Esasları

Bu eğitimde sermaye piyasalarında elde edilen kazançların nasıl vergilendirileceği konusu katılımcılara detaylı olarak anlatılmaktadır. Fiyata KDV dahildir. Video içeriğine erişim 3 gün ile sınırlıdır.

İÇERİK:

Gelir Vergisinin Özellikleri ve Unsurları, Menkul Sermaye İradı, Diğer Kazanç ve İratlar, Tevkifata Tabi Gelirler (Geç. 67), Tevkifata Tabi Olmayan Gelirler (Geç. 67), Hisse Senedi Alım-Satım Kazancı, Hisse Senedi Kâr Payı Gelirleri, Devlet Tahvili/Hazine Bonosu Alım-Satım Kazançları, Devlet Tahvili/Hazine Bonosu Faiz Gelirleri, Özel Sektör Tahvili Alım-Satım Kazançları, Özel Sektör Tahvili Faiz Geliri, Eurobond Alım-Satım Kazançları, Eurobond Faiz Geliri, Repo Gelirleri, TL ve Döviz Mevduat Faizleri, Off-Shore Mevduat Faiz Gelirleri, Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinden Elde Edilen Kazançlar, Kira Sertifikalarından Elde Edilen Kâr Payı Gelirleri ve Alım-Satım Kazançları, Tezgahüstü Türev Ürünlerin Vergileme Esasları, Yıllık Beyannamenin Düzenlenmesi, BSMV

Eğitim Kayıt Tarihi : 15 Aralık 2017
Etkinlik : Sermaye Piyasaları ve Borsa Uzmanlığı Sertifika Programı
Eğitmen : Nadir GÜLHAN
Bölüm : 1/1
Süre : 1:58:50
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar   

 
590,00 TL

Borsa Yatırımcısını İlgilendiren Yasal Düzenlemeler

Bu eğitimde sermaye piyasaları ile ilgili yasak işlemler ve yasal mevzuat katılımcılara detaylı olarak anlatılmaktadır. Fiyata KDV dahildir. Video içeriğine erişim 3 gün ile sınırlıdır.

İÇERİK:

Sermaye Piyasası Suçları, İçsel Bilgi ve Bilgi Suistimali, İşlem ve Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı, İşlem Yasağı ve Diğer Tedbirler, Piyasa Bozucu Eylemler, Usulsüz Halka Arz, İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti, Güveni Kötüye Kullanma, Sahtecilik, Bilgi ve Belge Vermeme, Denetimin Engellenmesi, Yasal Defterlerde Usulsüzlük, Muhasebe Kayıtlarında ve Finansal Raporlarda Usulsüzlük, Sır Saklama Yükümlülüğü, Borsa İstanbul Düzenlemeleri, İhtilaf Durumunda Yapılması Gerekenler  

Eğitim Kayıt Tarihi : 14 Aralık 2017
Etkinlik : Sermaye Piyasaları ve Borsa Uzmanlığı Sertifika Programı
Eğitmen : Dr. Gökhan UGAN
Bölüm : 1/1
Süre : 2:37:25
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar   

 
885,00 TL

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarına Giriş

Bu eğitimde spot ve vadeli işlem piyasaları arasındaki farklar, vadeli işlem piyasalarında işlem gören finansal araçlar, vadeli işlem piyasalarının kullanım amaçları, vadeli işlem piyasalarındaki temel kavramlar, vadeli işlem piyasalarının işleyişi, sözleşme fiyatlamasının temel esasları katılımcılara detaylı olarak anlatılmaktadır. Fiyata KDV dahildir. Video içeriğine erişim 3 gün ile sınırlıdır.

İÇERİK:

Spot ve Vadeli İşlem Piyasaları, Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Vadeli İşlem Sözleşmelerinde Temel Kavramlar, Uzun ve Kısa Pozisyon Açma/Kapama, Uzlaşma Yöntemleri, Spot ve Vadeli Fiyat Arasındaki İlişki, Düz ve Ters Piyasalar, Vadeli İşlemlerin Kullanım Amaçları, Vadeli İşlem Piyasalarının İşleyişi, Vadeli İşlemlerde Risk Kontrolü, Vadeli İşlem Piyasalarında Teminatlandırma, Pozisyon Limitleri, Vadeli Piyasalarında Fiyatlama Esasları, Taşıma Maliyeti Modeli   

Eğitim Kayıt Tarihi : 19 Mayıs 2020
Etkinlik : 0'dan 100'e VİOP
Eğitmen : Dr. Gökhan UGAN
Bölüm : 1/1
Süre : 2:47:55
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar   

 
885,00 TL

Türev Ürünlerin Temel Özellikleri

Bu eğitimde türev piyasalarda işlem gören temel ürünler olan forward, futures ve opsiyon sözleşmelerinin özellikleri, bu sözleşmelerde alınabilecek pozisyonlar ve fiyatlama esasları, geçmiş dönemlerde lisanslama sınavlarında çıkan sorular baz alınarak örnekler yardımıyla katılımcılara detaylı olarak anlatılmaktadır. Fiyata KDV dahildir. Video içeriğine erişim 3 gün ile sınırlıdır.

İÇERİK:

Finansal Piyasalar, Spot ve Vadeli İşlem Borsaları, Vadeli İşlem Sözleşmesinin Tanımı, Vadeli İşlem Sözleşmesinin Tasarımı, Temel Kavramlar: Uzun, Kısa ve Yayılma Pozisyonu, Pozisyon Kapama, Açık Pozisyon, Uzlaşma Yöntemleri, Düz ve Ters Piyasalar, Türev Ürünlerin Fiyatlama Esasları, Taşıma Maliyeti (Cost-of-Carry) Modeli, Türev Ürünler: Forward Sözleşmeler, Futures Sözleşmeler, Sözleşme Sayısı, Döviz Futures Sözleşmeleri, Döviz Futures Sözleşmelerinin Fiyatlanması, Endeks Futures Sözleşmeleri, Endeks Futures Sözleşmelerinin Fiyatlanması, Opsiyon Sözleşmeleri, Opsiyon Fiyatını Etkileyen Faktörler, Opsiyon Fiyatının Bileşenleri, Opsiyon Parametreleri (Greeks), Swap Sözleşmeleri, Faiz Swap Sözleşmeleri

Eğitim Kayıt Tarihi : 3 Mart 2016
Etkinlik : INFORCE Webinarları
Eğitmen : Dr. Gökhan UGAN
Bölüm : 1/1
Süre : 1:43:03
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar   

 
590,00 TL

Uygulamalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri

Bu eğitimde vadeli işlem sözleşmelerinin özelliklerini, hangi amaçlarla kullanıldıklarını, borsa düşerken nasıl para kazandırdıkları dahil sundukları büyük avantajlar katılımcılara uygulamalı örnekleriyle detaylı olarak anlatılmaktadır. Fiyata KDV dahildir. Video içeriğine erişim 3 gün ile sınırlıdır.

İÇERİK:

Vadeli İşlem-Spot İşlem Farkı, Diğer Türev Ürünlerden Farkları, Artık Düşen Piyasalarda da Kâr Elde Edebileceksiniz!, Çok Daha Düşük Maliyetle Büyük Pozisyonlar Açabileceksiniz!, Sahip Olmadığınız Varlıkları Satabileceksiniz!, Tek Tek Hisselere Değil Piyasanın Geneline Yatırım Yapabileceksiniz!, Portföyünüzün Değerini Koruyabileceksiniz!, Şirketinizin Maruz Kaldığı Kur Riski vb. Riskleri Yönetebileceksiniz!, Kâr Elde Etme Amaçlı Kullanım, Risklere Karşı Korunma Amaçlı Kullanım, Portföy Değerinin Korunması Amaçlı Kullanım, Daha Farklı Stratejilerle Kullanım, Borsa İstanbul’da İşlem Gören Vadeli İşlem Sözleşmeleri Bu Sözleşmeler Pratikte Nasıl Alınıp Satılır?, Takas Esasları, Teminatlandırma  

Eğitim Kayıt Tarihi : 2 Ocak 2021
Etkinlik : INFORCE Webinarları
Eğitmen : İpek TEZER
Bölüm : 1/1
Süre : 4:04:39
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar   

 
1.475,00 TL

Opsiyon Sözleşmelerine Giriş

Bu eğitimde türev piyasalarda işlem gören opsiyon sözleşmelerinin özellikleri, risk ve getiri analizleri, bu sözleşmelerde alınabilecek pozisyonlar ve fiyatlama esasları, örnekler yardımıyla katılımcılara detaylı olarak anlatılmaktadır. Fiyata KDV dahildir. Video içeriğine erişim 3 gün ile sınırlıdır.

İÇERİK:

Opsiyon Sözleşmesi Nedir, BIST'de İşlem Gören Opsiyon Sözleşmeleri, Opsiyon Sözleşmesi Ne Zaman Kullanılır, Kârlılıklarına Göre Opsiyonlar, Alım Opsiyonunun Özellikleri, Alım Opsiyonu Örnek, Satım Opsiyonunun Özellikleri, Satım Opsiyonu Örnek, Opsiyon Fiyatını Etkileyen Faktörler, Opsiyon Fiyatının Bileşenleri, Black&Scholes Fiyatlama Modeli, Opsiyon Parametreleri (Greeks), Alım-Satım Opsiyonu Parametresi

Eğitim Kayıt Tarihi : 3 Mart 2016
Etkinlik : INFORCE Webinarları
Eğitmen : Dr. Gökhan UGAN
Bölüm : 1/1
Süre : 1:25:39
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar     

 
590,00 TL

Excel ile Opsiyon Fiyatlaması

Avrupa tipi alım ve satım opsiyonlarının fiyatlamasına ilişkin esasları ve MS Excel ile opsiyon fiyatının nasıl hesaplanacağını bu eğitimde ele alınmaktadır. Eğitim sonunda Excel'e makro yardımıyla ekleyeceğiniz kendi fonksiyonunuz yardımıyla opsiyon fiyatını tek bir hücrede hesaplatabileceksiniz. Fiyata KDV dahildir. Video içeriğine erişim 3 gün ile sınırlıdır.

İÇERİK:

Opsiyon Sözleşmelerine Giriş: Tanım ve Tarihçe, Sözleşme Özellikleri, Opsiyon Sınıfları ve Türleri, Call Opsiyonunun Özellikleri, Put Opsiyonunun Özellikleri, Kârlılıklarına Göre Opsiyonlar, Opsiyon Fiyatını Etkileyen Faktörler, Opsiyon Fiyatının Bileşenleri, Black&Scholes Modeli ile Opsiyon Fiyatlama, Excel Yardımıyla Opsiyon Fiyatlama Uygulaması, Excel Üzerinde Opsiyon Fiyatlama Fonksiyonunun Yazılması

Eğitim Kayıt Tarihi : 10 Mart 2016
Etkinlik : INFORCE Webinarları
Eğitmen : Dr. Gökhan UGAN
Bölüm : 1/1
Süre : 1:20:08
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar   

 
590,00 TL

Opsiyonlar İçin Delta Risk Yönetimi

Opsiyon sözleşmelerinden oluşan bir portföyden kaynaklanabilecek zararlardan delta risk yönetimi tekniği ile nasıl korunulabileceği bu eğitimde ele alınmaktadır. Fiyata KDV dahildir. Video içeriğine erişim 3 gün ile sınırlıdır.

İÇERİK:

Opsiyon Parametreleri (Greeks), Delta Tanımı, Delta Risk Yönetimi, Kârda Olan Bir Alım Opsiyonu İçin Delta Risk Yönetimi Excel Uygulaması, Zararda Olan Bir Alım Opsiyonu İçin Delta Risk Yönetimi Excel Uygulaması

Eğitim Kayıt Tarihi : 28 Nisan 2016
Etkinlik : INFORCE Webinarları
Eğitmen : Dr. Gökhan UGAN
Bölüm : 1/1
Süre : 0:51:19
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar   

 
590,00 TL

Alım Opsiyonu Stratejileri

Alım opsiyonu sözleşmeleriyle yaratılabilecek popüler stratejilerin MS Excel yardımıyla nasıl oluşturulacağı bu eğitimde ele alınmaktadır. Fiyata KDV dahildir. Video içeriğine erişim 3 gün ile sınırlıdır.

İÇERİK:

Opsiyon Sözleşmelerine Giriş: Call Opsiyonunun Özellikleri, Korumalı Satış Stratejisi, Korumasız Satış Stratejisi, Oran Satış Stratejisi, Yukarı Yönlü Spread Stratejisi, Aşağı Yönlü Spread Stratejisi, Takvim Spreadi Stratejisi, Kelebek Spreadi Stratejisi, Oran Spreadi Stratejisi, Ters Spread Stratejileri, Diagonal Spread Stratejisi

Eğitim Kayıt Tarihi : 17 Mart 2016
Etkinlik : INFORCE Webinarları
Eğitmen : Dr. Gökhan UGAN
Bölüm : 1/1
Süre : 0:58:57
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar   

 
590,00 TL

Satım Opsiyonu Stratejileri

Satım opsiyonu sözleşmeleriyle yaratılabilecek popüler stratejilerin MS Excel yardımıyla nasıl oluşturulacağı bu eğitimde ele alınmaktadır. Fiyata KDV dahildir. Video içeriğine erişim 3 gün ile sınırlıdır.

İÇERİK:

Opsiyon Sözleşmelerine Giriş: Call Opsiyonunun Özellikleri, Sigortalı Portföy Stratejisi, Pergel Alım-Satım Stratejisi, Çanak Alım-Satım Stratejisi, Satım Opsiyonu Satışı Stratejisi, Sentetik Pay Senedi Stratejisi, Aşağı Yönlü Spread Stratejisi, Yukarı Yönlü Spread Stratejisi, Takvim Spreadi Stratejisi, Kelebek Spreadi Stratejisi, Oran Spreadi Stratejisi

Eğitim Kayıt Tarihi : 7 Nisan 2016
Etkinlik : INFORCE Webinarları
Eğitmen : Dr. Gökhan UGAN
Bölüm : 1/1
Süre : 0:54:38
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar   

 
590,00 TL

Opsiyon Parametreleri (Greeks)

Bu eğitimde opsiyon sözleşmelerinin fiyat hassasiyetini ölçen delta, gamma, vega, theta ve rho parametrelerinin nasıl hesaplanacağı ve nasıl yorumlanacağı, örnekler yardımıyla katılımcılara detaylı olarak anlatılmaktadır. Fiyata KDV dahildir. Video içeriğine erişim 3 gün ile sınırlıdır.

İÇERİK:

Opsiyon Parametreleri (Greeks), Opsiyon Fiyatını Etkileyen Faktörler, Black&Scholes Fiyatlama Modeli, Delta Tanımı ve Excel Uygulaması, Gamma Tanımı ve Excel Uygulaması, Vega Tanımı ve Excel Uygulaması, Theta Tanımı ve Excel Uygulaması, Rho Tanımı ve Excel Uygulaması

Eğitim Kayıt Tarihi : 21 Nisan 2016
Etkinlik : INFORCE Webinarları
Eğitmen : Dr. Gökhan UGAN
Bölüm : 1/1
Süre : 1:02:44
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar   

 
590,00 TL

Uygulamalı Opsiyon Sözleşmeleri

Bu eğitimde opsiyon sözleşmeleri kullanılarak portföy değerinin düşen piyasalarda nasıl korunabileceği, hem yükselen hem de düşen piyasalarda nasıl kar elde edilebileceği, kur riskinin nasıl yönetilebileceği katılımcılara uygulamalı örnekleriyle detaylı olarak anlatılmaktadır. Fiyata KDV dahildir. Video içeriğine erişim 3 gün ile sınırlıdır.

İÇERİK:

Türev Piyasalara Giriş, Opsiyon Sözleşmelerine Giriş, Vadeli İşlem Sözleşmesi Nedir?, Opsiyon Sözleşmesi Nedir?, Vadeli İşlem Sözleşmesi/Opsiyon Sözleşmesi Karşılaştırması, Avrupa Tipi Opsiyon/Amerika Tipi Opsiyon, Alım Opsiyonu/Satım Opsiyonu, Borsa İstanbul’da İşlem Gören Opsiyon Sözleşmeleri, Opsiyon Sözleşmelerinin Genel Özellikleri, Opsiyon Sözleşmelerinin İşleyiş Esasları, Opsiyon Sözleşmelerinin Pratikte Alınıp Satılması, Opsiyon Sözleşmelerinin Fiyatlaması, Opsiyon Fiyatını Etkileyen Faktörlerin Örneklerle İrdelenmesi, Opsiyon Sözleşmelerinin Teminatlandırma Esasları, SPAN Algoritması, Takas Merkezi ve Takas Esasları, Opsiyon Sözleşmeleriyle Kâr Elde Etme Amaçlı İşlemler, Düşen Piyasalarda Nasıl Kazanç Elde Ederiz?, Küçük Yatırımlarla Büyük Pozisyonlar Alma, Düşen Piyasalarda Portföy Değerinin Ppsiyonlarla Korunması, Opsiyon Sözleşmeleri Kullanılarak Portföy Riskinin Kontrol Edilmesi, Riskten Korunma Amaçlı İşlemler

  

Eğitim Kayıt Tarihi : 6 Mart 2021
Etkinlik : INFORCE Webinarları
Eğitmen : İpek TEZER
Bölüm : 1/1
Süre : 4:01:15
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar   

 
1.475,00 TL

VİOP Ürünleriyle Riskten Korunma

Bu eğitimde vadeli işlem ve opsyon sözleşmelerini kullanarak riskten korunma teknikleri katılımcılara uygulamalı örnekleriyle detaylı olarak anlatılmaktadır. Fiyata KDV dahildir. Video içeriğine erişim 3 gün ile sınırlıdır.

İÇERİK:

Riskten Korunma Pozisyonu Oluşturmanın Temel İlkeleri, Vadeli İşlem Sözleşmeleriyle Portföy Riskinden Korunma, Opsiyon Sözleşmeleriyle Portföy Riskinden Korunma, Vadeli İşlem Sözleşmeleriyle Kur Riskinden Korunma, Opsiyon Sözleşmeleriyle Kur Riskinden Korunma, Portföyün VİOP Ürünleriyle Sigortalanması  

Eğitim Kayıt Tarihi : 22 Mayıs 2020
Etkinlik : 0'dan 100'e VİOP
Eğitmen : Dr. Gökhan UGAN
Bölüm : 1/1
Süre : 2:30:19
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar   

 
885,00 TL

VİOP Ürünleriyle Alım-Satım Teknikleri

Bu eğitimde vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerini kullanarak oluşturulabilecek alım-satım stratejileri katılımcılara uygulamalı örnekleriyle detaylı olarak anlatılmaktadır. Fiyata KDV dahildir. Video içeriğine erişim 3 gün ile sınırlıdır.

İÇERİK:

Fiyat Artışı Beklentisiyle Oluşturulabilecek Pozisyonlar, Fiyat Düşüşü Beklentisiyle Oluşturulabilecek Pozisyonlar, Volatilite Artışı Beklentisiyle Oluşturulabilecek Pozisyonlar, Volatilite Düşüşü Beklentisiyle Oluşturulabilecek Pozisyonlar, VİOP Ürünleriyle Arbitraj İşlemi Gerçekleştirme, VİOP Ürünleriyle Sentetik Ürün Yaratma  

Eğitim Kayıt Tarihi : 22 Mayıs 2020
Etkinlik : 0'dan 100'e VİOP
Eğitmen : Dr. Gökhan UGAN
Bölüm : 1/1
Süre : 2:49:10
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar   

 
885,00 TL

Halka Açık Şirketler Nerede Hata Yapıyor?

Bu eğitimde halka açık ortaklıkların mevzuata uyum konusunda yapmış oldukları hatalar, ilgili mevzuat üzerinden geçilerek ve SPK'nın son üç yılda uyguladığı idari para cezaları ele alınarak katılımcılara detaylı olarak anlatılmaktadır. Fiyata KDV dahildir. Video içeriğine erişim 3 gün ile sınırlıdır.

İÇERİK:

Sermaye Piyasası Mevzuatı Kimi Koruyor?, Mevzuata Uyum Sağlamak Neden Önemli?, Son 3 Yılda Verilen İdari Para Cezalarının Dağılımı, SPKn Madde 103 Hükmüne Aykırı Fiiller, SPKn Madde 15 Hükmüne Aykırı Fiiller, SPKn Madde 23 Hükmüne Aykırı Fiiller, SPKn Madde 104 Hükmüne Aykırı Fiiller, SPKn Madde 14 Hükmüne Aykırı Fiiller, SPKn Madde 5 Hükmüne Aykırı Fiiller, Diğer Aykırılıklar

Eğitim Kayıt Tarihi : 20 Nisan 2022
Etkinlik : INFORCE Webinarları
Eğitmen : Dr. Gökhan UGAN
Bölüm : 1/1
Süre : 1:17:16
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar

 
590,00 TL

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Bu eğitimde başta ilişkili taraf işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve Yatırımcı İlişkileri Biriminin görev ve sorumlulukları olmak üzere halka açık şirketlerin uymakla yükümlü olduğu kurumsal yönetim ilkeleri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde katılımcılara detaylı olarak anlatılmaktadır. Fiyata KDV dahildir. Video içeriğine erişim 3 gün ile sınırlıdır.

İÇERİK:

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanması, Genel Kurul ile İlgili Kurumsal Yönetim İlkeleri, Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları ile İlgili Kurumsal Yönetim İlkeleri, Yönetim Kurulunun Yapısı ile İlgili Kurumsal Yönetim İlkeleri, Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ile İlgili Kurumsal Yönetim İlkeleri, Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar ile İlgili Kurumsal Yönetim İlkeleri, İlke ve Kurul Kararları, Kurumsal Yönetim İhlalleri

Eğitim Kayıt Tarihi : 23 Haziran 2022
Etkinlik : INFORCE Webinarları
Eğitmen : Dr. Gökhan UGAN
Bölüm : 1/1
Süre : 1:35:29
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar

 
590,00 TL

Özel Durum Açıklamalarında Dikkat Edilecek Hususlar

Bu eğitimde halka açık şirketlerin II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğ ve Özel Durumlar Rehberi kapsamında içsel bilgilerine ilişkin yapmaları gereken açıklamaların kapsamı ile bu açıklamaları yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar katılımcılara detaylı olarak anlatılmaktadır. Fiyata KDV dahildir. Video içeriğine erişim 3 gün ile sınırlıdır.

İÇERİK:

İçsel Bilgi Nedir?, İçsel Bilgilerin Açıklanması, İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi, İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi, Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri, Haber veya Söylentilerin Doğrulanması, İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ile Ana Ortak İşlemlerinin Açıklanması, Sermaye Yapısına ve Yönetim Kontrolüne İlişkin Değişiklikler, Genel Bilgilerin Yayımlanması, Bilgilendirme Politikası, Genel Kurul ve Sermaye Artırımına İlişkin Bilgilerin Açıklanması, Özel Durum Açıklamalarının Bildirim Şekli, Açıklamaların Kapsam ve Özellikleri, SPK İlke Kararları, Özel Durumlar Rehberi

Eğitim Kayıt Tarihi : 27 Nisan 2022
Etkinlik : INFORCE Webinarları
Eğitmen : Dr. Gökhan UGAN
Bölüm : 1/1
Süre : 1:18:19
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar

 
590,00 TL

Yıllık Faaliyet Raporlarının Mevzuata Uyumu

Bu eğitimde halka açık şirketlerin Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun bir şekilde hazırlamakla mükellef oldukları yıllık faaliyet raporlarının içeriklerinin mevzuata uygun bir şekilde hazırlanması için dikkat edilmesi gereken hususlar katılımcılara detaylı olarak anlatılmaktadır. Fiyata KDV dahildir. Video içeriğine erişim 3 gün ile sınırlıdır.

İÇERİK:

Yıllık Faaliyet Raporlarının Hazırlanmasında Uyulacak Mevzuat, Yıllık Faaliyet Raporunun Bölümleri, Genel Bilgiler, Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar, Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları, Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler, Finansal Durum, Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum, İlişkili Taraf İşlemleri, Şirketler Topluluğunda Ana Şirketin Faaliyet Raporları, Diğer Hususlar 

Eğitim Kayıt Tarihi : 19 Ocak 2022
Etkinlik : INFORCE Webinarları
Eğitmen : Dr. Gökhan UGAN
Bölüm : 1/1
Süre : 1:12:54
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar   

 
590,00 TL

Piyasa Bozucu Eylemler

Sermaye Piyasası Kurulu 21.01.2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Piyasa Bozucu Eylemler Tebliğ'inin yatırımcılara, aracı kurumlara ve halka açık şirketlere getirmiş olduğu sorumluluklar bu eğitimde tartışılmaktadır. Fiyata KDV dahildir. Video içeriğine erişim 3 gün ile sınırlıdır.

İÇERİK:

İçsel Bilgi veya Sürekli Bilgilere İlişkin Piyasa Bozucu Eylemler, Emir veya İşlemlere İlişkin Piyasa Bozucu Eylemler, İletişim veya Haberleşme Yoluyla İşlenen Piyasa Bozucu Eylemler, Diğer Piyasa Bozucu Eylemler, Piyasa Bozucu Eylem Sayılmayan Haller

Eğitim Kayıt Tarihi : 23 Mart 2022
Etkinlik : INFORCE Webinarları
Eğitmen : Dr. Gökhan UGAN
Bölüm : 1/1
Süre : 1:10:27
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar

 
590,00 TL

Genel Kurul Süreçlerine Hazırlık

Bu eğitimde halka açık ortaklıkların Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun bir şekilde düzenleyecekleri olağan genel kurul toplantıları öncesindeki hazırlık süreçleri, toplantının organizasyonu ve toplantı sonrası yapılması gerekenler katılımcılara detaylı olarak anlatılmaktadır. Fiyata KDV dahildir. Video içeriğine erişim 3 gün ile sınırlıdır.

İÇERİK:

Genel Kurul Süreçlerinde Uyulacak Mevzuat, Genel Kurul Öncesi Hazırlıklar, Toplantı Yeri ve Zamanı, Çağrıya Yetkili Olanlar, Çağrı Usulü, İlanın İçeriği, Gündem, Fiziki/Elektronik Ortada Hazır Bulundurulacak Belgeler, MKK ve EGKS, Genel Kurul Toplantısı, Toplantıya Elektronik Ortamda Katılım, Toplantı Başkanlığı, Hazır Bulunanlar Listesi, Toplantı Karar ve Nisapları, Toplantıda Bulunma Zorunluluğu, Toplantıya Katılma Hakkı, Oy Kullanma Şekli, Toplantı Gündeminin Görüşülmesi, Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi, Toplantı Sonrası Yapılacak İşlemler, KAP Açıklaması Yükümlülüğü, Tescil ve TTSG Yayımlama, İç Yönerge, İç Yönergede Yer Alacak Asgari Unsurlar, İç Yönerge Hükümlerinin Uygulanması, Bakanlık Temsilcisi İstenmesi, Bakanlık Temsilcisi İstenmesine İlişkin Başvuruya Eklenecek Belgeler, Bakanlık Temsilcisinin ve Toplantı Başkanının Sorumluluğu

Eğitim Kayıt Tarihi : 4 Mart 2022
Etkinlik : INFORCE Webinarları
Eğitmen : Serap ÇEMBERTAŞ
Bölüm : 1/1
Süre : 1:23:42
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar

 
590,00 TL

Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı

Bu eğitimde halka açık şirketlerde ayrılma hakkını doğuran önemli nitelikteki işlemler, önemli işlem kriterleri, ayrılma hakkı kullanım fiyatının hesaplanması ve ayrılma hakkının doğmadığı haller gibi hususlar II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde katılımcılara detaylı olarak anlatılmaktadır. Fiyata KDV dahildir. Video içeriğine erişim 3 gün ile sınırlıdır.

İÇERİK:

Önemli Nitelikteki İşlemler, Önemli Nitelikteki İşlem Sayılan Birleşme ve Bölünme İşlemleri, Önemlilik Ölçütü, Önemli Nitelikteki İşlemlerin Gerçekleştirilmesine İlişkin Esaslar, Ayrılma Hakkı ve Kullanım Süreci, Ayrılma Hakkının Doğmadığı Haller, Ayrılma Hakkının Kullandırılması Yükümlülüğünden Muafiyet Halleri, Pay Tebliği Kapsamındaki Önemli Nitelikteki İşlemler, Önemli Nitelikteki İşlem İhlalleri 

Eğitim Kayıt Tarihi : 1 Haziran 2022
Etkinlik : INFORCE Webinarları
Eğitmen : Dr. Gökhan UGAN
Bölüm : 1/1
Süre : 1:06:54
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar

 
590,00 TL

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Faaliyet Raporu

Bu eğitimde halka açık ortaklıkların Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 11/1 maddesi gereği yılda en az bir kere hazırlanıp Yönetim Kuruluna sunulması gereken faaliyet raporunun içeriği ve nasıl hazırlanması gerektiği konusu katılımcılara detaylı olarak anlatılmaktadır. Fiyata KDV dahildir. Video içeriğine erişim 3 gün ile sınırlıdır.

İÇERİK:

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Faaliyet Raporunun İçeriği, Pay Sahipleri ile İlgili Yürütülen Faaliyetler, Yönetim ile İlgili Yürütülen Faaliyetler, Diğer Kişi ve Kurumlar ile İlgili Yürütülen Faaliyetler, Mevzuata Uyum ile İlgili Yürütülen Faaliyetler, Sermaye Piyasası Araçları ile İlgili Yürütülen Faaliyetler, Tanıtım ile İlgili Yürütülen Faaliyetler 

Eğitim Kayıt Tarihi : 10 Ocak 2019
Etkinlik : INFORCE Webinarları
Eğitmen : Dr. Gökhan UGAN
Bölüm : 1/1
Süre : 1:01:46
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar

 
590,00 TL