Açık Rıza Beyanı

AÇIK RIZA BEYANI

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında, kişisel verilerimin ve iletişim bilgilerimin, tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi ve iletişim bilgilerimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, GFG Finansal Çözümler, Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. (INFORCE) tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, ilgili mevzuatlar ve ticari ilişkiler kapsamında paylaşım gerektiren gerçek veya tüzel kişiler ile ticari amaçla paylaşılmasına muvafakat ettiğimi peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederim.